Tarieven en mogelijkheden

Tarievenoverzicht kinderopvang CNS

Op basis van de behoeftepeilingen die diverse malen zijn gehouden, is onze opvang geopend in schoolweken op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag en in de vakanties op alle dagen van de week.
Op maandag, dinsdag en donderdag  is er voorschoolse opvang.

Wij vragen u, wanneer u in de schoolweken behoefte heeft aan opvang op woensdag- en/of vrijdagmiddag, dit aan te geven op het inschrijfformulier. Dit geldt idem voor de voorschoolse opvang op de woensdag en vrijdag. Wanneer er minimaal 5 kinderen zijn die op een locatie van een opvangvorm gebruik wensen te maken, zal onze opvang ook op dat tijdstip worden opengesteld. Alle ouders die op het inschrijfformulier hebben aangegeven van de desbetreffende opvangvorm gebruik te willen maken, zullen hierover tijdig door ons worden geïnformeerd.

De opvang is in de schoolweken geopend vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18.00 uur.
In de vakanties zijn we geopend vanaf 7.30 uur tot 18.00 uur. De voorschoolse opvang is van 7.30 uur tot 8.30 uur.
De week tussen Kerst en Nieuwjaar zijn wij gesloten  

Voorschoolse- en naschoolse opvang 

* In de voorschoolse- en naschoolse opvang is het mogelijk vaste of flexibele dagen af te nemen. 
* Opvang op vaste dagen houdt in dat uw kind(eren) elke week op dezelfde dag komt/komen. 
* Opvang op flexibele dagen houdt in dat uw kind(eren) in ieder geval één (of meer) dag(en) per week komt/komen, maar dat niet bekend is op welke dag(en) dit zal zijn. 
* Per groep zijn er slechts een aantal flexibele plaatsen beschikbaar. U hoort binnen een maand na aanmelding van ons of de plaatsing kan doorgaan.

Tarieven VSO op vaste dag(del)en zonder vakantie-opvang (2018)

Dagen
Uren
Tarief p/u
Maandag
1
€ 6,95
Dinsdag
1
€ 6,95
Donderdag
1
€ 6,95

Tarieven NSO op vaste dag(del)en zonder vakantie-opvang (2018)


Dagen
Uren
Tarief p/u
Maandag
3
€ 6,95
Dinsdag
3
€ 6,95
Donderdag
3
€ 6,95


Tarieven VSO op flexibele dagen zonder vakantie-opvang (2018)

Dagen 
Uren
Tarief p/u
Maandag
1
7,68
Dinsdag
1
7,68
Donderdag
1
7,68

Tarieven NSO op flexibele dagen zonder vakantie-opvang (2018)

Dagen
Uren
Tarief p/u
Maandag
3
€ 7,68
Dinsdag
3
€ 7,68
Donderdag
3
€ 7,68


Vakantie-opvang 

* Vakantie-opvang kunt u inhuren voor hele dagen van 07.30 uur t/m 18.00 uur. Ook kunt u vakantie-opvang inhuren voor dagdelen van 5,5 uur. De (vaste) tijden hiervan zijn 07.30 uur t/m 13.00 uur of van 12.30 uur tot 18.00 uur.
* In de week tussen Kerst en Nieuwjaar zijn wij gesloten.
* Vakantie-opvang kunt u inhuren voor alle vakanties (11 weken per jaar) of voor een deel van de vakanties (vanaf 5vakantieweken per jaar).
* Wanneer u zowel vakantie-opvang inhuurt als naschoolse opvang, wordt het jaartarief van de vakantie-opvang verdeeld over 12 maanden, waardoor u een vast tarief per maand betaalt.
* Wij dienen ons te houden aan de richtlijnen voor maximale groepsgrootte. U hoort binnen een maand na aanmelding van ons of de plaatsing kan doorgaan.

Tarieven vakantie-opvang (2017)

Dagdelen
Uren
Tarief p/u
Vast dagdeel
5,5
€ 6,95
Flexibel dagdeel
5,5
€ 7,68
Vaste (hele) dag
10,5 uur
€ 6,95
Flexibele dag
10,5 uur
€ 7,68


Incidentele opvang

Als laatste mogelijkheid bieden wij u die van incidentele opvang. Incidentele opvang houdt in, dat u van tevoren niet kunt zeggen wanneer uw kind komt, bv. wanneer u zelf een continurooster heeft, of wanneer u op onregelmatige tijden werkt.
* De opvangeenheden die voor incidentele opvang afgenomen kunnen worden, zijn dagdelen. Een dagdeel betreft in de naschoolse opvang een middag en in de vakantie-opvang een middag of een morgen. In de vakanties worden vaste tijden gehanteerd (07.30 – 13.00 uur en 12.30 – 18.00 uur), omdat er tijdens de vakanties verschillende gezamenlijke uitstapjes plaatsvinden. 
* De minimumafname voor incidentele opvang is 18 dagdelen of 9 hele dagen per jaar.
* Wij dienen ons te houden aan de richtlijnen voor maximale groepsgrootte. Per dagdeel wordt daarom bepaald of plaatsing al dan niet mogelijk is. 
* Deze contracten worden afgesloten als jaarcontract met een opzegtermijn van 2 maanden en kunnen tussentijds worden beëindigd. Bij voortijdige beëindiging van het contract zullen de reeds afgenomen, maar nog niet gefactureerde dagen/dagdelen in één keer in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor de reeds geplande, maar niet afgenomen dagen/dagdelen die binnen de opzegtermijn vallen. 
* De minimumafname voor incidentele opvang wordt altijd in rekening gebracht.
* De kosten voor incidentele opvang bedragen € 25,50 per dagdeel en € 42,50 per dagdeel vakantieopvang. Bij incidentele opvang vindt facturatie altijd plaats op basis van de daadwerkelijke afname in een periode.
BSO 'De Regenboog', 2011
Realisatie: Anyway Internet