Leidsters


 Juf Marijke 
Geertsma
(leidster) 
Juf Annelies
den Oudsten
(leidster) 
 
Juf Elvera
Dethmers
(leidster)

 
Juf Rianka

Verhoef 

(invalleidster)

 


Juf Gerda

 van de Heuvel

   (Vervoer)

 

  

Juf Jolein Klinck

(invalleidster)

 

 



Juf Betsie

van de Bor

(Vervoer)


Juf Heleen

Veltman 

(invalleidster) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




                          
 

Zo zijn de leidsters ingedeeld in de week:

Maandagmorgen:
 
Voorschoolse opvang: juf Marijke

Maandagmiddag:

Naschoolse opvang: juf Marijke / juf Annelies

Dinsdagmorgen: 
Voorschoolse opvang: juf Marijke & juf Annelies

Dinsdagmiddag:
Naschoolse opvang: juf Marijke & juf Annelies

Donderdagmorgen: 
Voorschoolse opvang: juf Annelies
  
Donderdagmiddag:
Naschoolse opvang: juf Elvera & juf Annelies

BSO 'De Regenboog', 2011
Realisatie: Anyway Internet