Leidsters


 Juf Marijke 
Geertsma
(leidster)
 
Juf Annelies
den Oudsten
(leidster) 
 
 
Juf Elvera
Dethmers
(leidster)

 

Juf Rianka 

Verhoef 

(invalleidster)

 

 


Juf Gerda

 van de Heuvel

   (Vervoer)

 

  

Juf Jolein

Klinck

(invalleidster)

 

 


Juf Betsie

van de Bor

(Vervoer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          
 

Zo zijn de leidsters ingedeeld in de week:
  
(De nieuwe indeling vanaf het schooljaar 2018 / 2019 wordt binnenkort op de site gezet)

Maandagmorgen:
 
Voorschoolse opvang: juf Marijke

Maandagmiddag:

Naschoolse opvang: juf Marijke / juf Annelies

Dinsdagmorgen: 
Voorschoolse opvang: juf Marijke & juf Annelies

Dinsdagmiddag:
Naschoolse opvang: juf Marijke & juf Annelies

Donderdagmorgen: 
Voorschoolse opvang: juf Annelies
  
Donderdagmiddag:
Naschoolse opvang: juf Elvera & juf Annelies

BSO 'De Regenboog', 2011
Realisatie: Anyway Internet